Aktuálně

30 března 2012

Prevence vzniku poruch příjmu potravy


Žena je často hodnocena na základě skutečností, které sama nemůže ovlivnit. Je hodnocena podle toho, zda má její tělo vhodné či nevhodné křivky, jestli je ploché, rovné nebo zakulacené. Je hodnocena na základě mír 90-60-90, centimetrů, roků a čísel, prostě podle všech možných kritérií přicházejících zvenčí, které zřídka kdy mají něco společného s tím, jaká je uvnitř. Když už má být tedy žena nějak hodnocena, dovolme, aby to bylo podle toho, co sama může ovlivnit tím, kdo je a tím, kým chce být. Protože jak každá žena ví, čísla jsou pouze statistika. A statistiky lžou.“   Nike

Mladé dívky jsou v dnešní době velmi ovlivňovány reklamou, internetem a velkým množstvím lifestylových časopisů, které jsou plné velmi štíhlých, mnohdy až nepřirozeně vypadajících modelek. Není divu, že si spousta dospívajících dívek přeje vypadat podobně. Nemít na sobě ani gram přebytečného tuku a moci obléct velikost 34.

Tyto vnější vlivy, které na mladé dívky působí, lze redukovat jen velmi těžko.

V oblasti prevence vzniku poruch příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie) je mnoho názorů a možností, které jsou ale často jen těžko realizovatelné. Přesto je možné proti tomuto onemocnění nějak preventivně působit, a tak zde shrnuji několik základních bodů, které se mohou týkat rodičů, přátel, ale i sportovních trenérů, či celých sportovních organizací:

·         Rodiče by měli sledovat, jak jejich děti jedí a naslouchat jim. Dávat jim často najevo, že je mají rádi takové, jaké jsou, bez ohledu na jejich vzhled a jejich úspěchy ve škole nebo sportu.

·         Děti by se měly naučit jíst zdravě už od raného věku a měly by být vedeny ke správným stravovacím návykům. Předejdete tím nejen poruchám příjmu potravy, ale i mnohým civilizačním onemocněním.

·         Všichni členové rodiny by si měli odpustit poznámky týkající se vzhledu a tělesné hmotnosti. Především v období dospívání, kdy jsou dívky nejzranitelnější. Není vhodné kritizovat váhový přírůstek, anebo naopak chválit váhový úbytek. Toto samozřejmě neplatí v případě větší nadváhy a obezity. Tento problém by měl být ale řešen pomocí odborníků a ne pouze nevhodnou poznámkou typu: „Ty jsi tlustá, dělej s tím něco.“

·         Rodiče by neměli klást na dítě nepřiměřené nároky, jak v oblasti školy, tak ve sportu.

·         Rodiče by se měli snažit vysvětlit svým dětem, že fotografie v časopisech a na internetu nejsou reálné a že jsou často hodně upravované.

·         Naučit děti, jak se správně vyrovnat se stresem a zdůraznit, že hladovění není tou správnou volbou pro řešení problémů a především, že je nebezpečné.

·         Rodiče by měli svým dětem kupovat hračky v přirozených rozměrech a velikostech. Některé panenky nejsou vhodným příkladem zdravě vypadající ženy.

·         Děti by neměly být nuceny do žádného sportu. Samozřejmě by ale měly být vedené k rozumné pohybové aktivitě. Důležitá je tu možnost výběru sportu.

·         Sportovní trenéři by měli děti chválit za podaný výkon a ne za shozené kilogramy. Neměli by nikdy říkat svým svěřenkyním, že jsou „tlusté nebo obézní“ a už vůbec by jim to neměli říkat na tréninku před jejich kamarády.

·         Sportovní trenéři by se měli snažit přistupovat ke každému individuálně a neporovnávat dívky podle vzhledu, tělesné hmotnosti nebo množství podkožního tuku.

·         Sportovní trenéři by měli podporovat spíše zdravou chuť k pohybu, než rivalitu v týmu a honbu za nejlepšími výsledky.

·         Sportovní organizace by se měly postarat o kvalitní vzdělání svých trenérů, z pohledu výživy a rizika vzniku poruch příjmu potravy. Trenéři by pak měli mít dostatek vědomostí k tomu, aby mohli poradit, případně včas jednat, když se vyskytne problém.

·         Žádná smlouva se sportovcem by neměla obsahovat žádné dodatky o vypovězení smlouvy v případě změny tělesné hmotnosti.

·         Všichni by si měli všímat případného zvláštního chování dítěte, jak během jídla, tak i po něm, aby se v případě podezření na poruchu příjmu potravy zasáhlo včas.

·         V případě, že víte o někom, kdo touto nemocí trpí, snažte se na to upozornit okolí a zkontaktovat lékaře případně organizace zabývající se touto problematikou. Jednou z organizací v ČR je společnost Anabell (http://www.anabell.cz/).

ZDROJE:
Canadian Association For the Advancement of Women and Sport and Physica Activity [online]. [cit. 2011-02-23]. Disordered eating in Sport: Taking a new direction. Dostupné z WWW: <http://www.caaws.ca/e/resources/pdfs/Eating_Disorders.pdf>.
PAPEŽOVÁ, Hana. Spektrum poruch příjmu potravy : Interdisciplinární přístup. Vyd. 1. . Praha 7 : Grada Pubishing, 2010. ISBN 978-80-247-2425-6.

Zuzka Šperlová, Hana Dancingerová

Žádné komentáře:

Okomentovat