Aktuálně

28 března 2012

Dna, nemoc nejen králů


Název tohoto článku byl zároveň i tématem mé bakalářské práce. Já bych Vám proto ve stručnosti ráda představila toto onemocnění a poskytla novinky a informace ohledně výživy a životního stylu, které souvisí s tímto onemocněním, a které jsem se při psaní dozvěděla v nejnovějších studiích a článcích.

Dna, nemoc králů a královna nemocí, je metabolické purinové onemocnění, které je způsobeno ukládáním sodných krystalů kyseliny močové, které jsou v nadbytku především v kloubech po chronické hyperurikémii (zvýšená hladina kyseliny močové v krvi). Dna je nejčastější zánětlivé kloubní onemocnění a souvisí i s dalšími nemocemi. Těmi jsou hypertenze, metabolický syndrom, diabetes mellitus, ale souvisí také s ledvinnými a kardiovaskulárními nemocemi. Rizika pro vznik dny mohou být ovlivnitelná či neovlivnitelná. Mezi neovlivnitelné patří genetická predispozice, vyšší věk či mužské pohlaví, u kterého se dna objevuje častěji. Ovlivnitelná rizika jsou v podobě nadváhy, nadměrného používání diuretik a časté konzumace masa, alkoholu a potravin bohatých na puriny. Dna se projevuje vyšší hladinou urikémie v séru, dnavými záchvaty a bolestivostí kloubů - především na palci u nohy.

Farmakologická léčba dny je tradičně rozdělena do 3 etap - léčba akutních dnavých ataků, předcházení budoucím atakům a hypouremická terapie, neboli snížení a normalizace hladiny kyseliny močové v krvi. Nefarmakologická léčba dny je ale také velmi důležitá a spočívá především v úpravě či celkové změně životního stylu. Doporučuje se úprava hmotnosti (většinou její redukce), snížení konzumace potravin s vysokým obsahem purinů a dostatečný pitný režim.

Možnosti úpravy stravování při dně

Pokud Vám lékař řekne, že byste ze svého jídelníčku měli vyřadit puriny, neděste se. Striktní bezpurinová dieta není realizovatelná, došlo by totiž k závažným nutričním nedostatkům prakticky neslučitelných se životem. Puriny se totiž vyskytují téměř ve všech potravinách, proto jejich absolutní vyloučení není možné. Spíše je potřeba dbát na optimální a vyvážený jídelníček, udržovat si ideální hmotnost a vyvarovat se pouze rizikovým potravinám s vysokým obsahem purinů.

A jak je to s jednotlivými typy potravin?

Alkohol
Konzumace alkoholu se nedoporučuje, protože alkohol zvyšuje produkci purinů a naopak snižuje vylučování kyseliny močové. Nejvíce purinů obsahuje především pivo.

Maso, vnitřnosti a mořské plody
Maso, vnitřnosti a mořské plody patří mezi potraviny s vyšším obsahem purinů. Jsou považovány za rizikové potraviny, proto se doporučuje omezení jejich konzumace, nikoli však úplný zákaz. Maso konzumovat např. v poloviční porci než obvykle a vnitřnosti jíst pouze příležitostně.

Mléko a mléčné výrobky
Mléko a mléčné výrobky nemají vysoký obsahu purinů, proto nejsou považovány za rizikové potraviny a jejich konzumace se nezakazuje ani neomezuje. Několik studií zaznamenalo možné protektivní účinky díky kaseinu a dalším mléčným proteinům mající močopudné vlastnosti.

Ovoce
Konzumace ovoce u dnavých pacientů nebývá omezována, proto by ji měli konzumovat v počtu doporučených porcí na den, což jsou 2 – 4 porce. Výběr ovoce není nijak limitován, pacienti by ale v případě možnosti mohli zařadit do svého jídelníčku více třešní díky jejich pozitivním účinkům na hladinu kyseliny močové v séru.

Zelenina
Zelenina by měla být podle potravinové pyramidy konzumována v množství 3 až 5 porcí denně. Pro nemocné dnou toto doporučení platí také, jen by si měli dávat pozor na zeleninu s vyšším obsahem purinů.Mezi tu patří hrášek, brokolice, špenát, růžičková kapusta, křen, celer či květák. Konzumace těchto druhů zeleniny není zakázána, ale je doporučena příležitostná konzumace.

Luštěniny
Luštěniny jsou na obsah purinů bohaté, proto by jejich konzumace měla být střídmá a pouze příležitostná. Podobně jako u masa. U luštěnin je ale potřeba zdůraznit, že kromě vysokého obsahu purinů, obsahují také vlákninu, která snižuje využitelnost bílkovin z tohoto zdroje. 


Dna se díky změně současného stylu života stává stále častějším onemocněním. Výživa je součástí životního stylu, ovlivňuje nás, a proto zde určitá dávka času a pozornosti stojí za investici. Výživu je třeba brát jako prevenci, ale i jako léčebnou terapii. Toto platí i u dny. Určitou stravou a stylem života lze nemoci předcházet nebo alespoň oddálit její nástup, ale když už se dna projeví, můžeme výběrem vhodných, či naopak vyloučením či omezením rizikových potravin zmírnit její následky a projevy. Proto na to nezapomínejte...
Více informací naleznete v mé bakalářské práci http://is.muni.cz/th/324083/lf_b/?lang=en, kde naleznete i seznam literatury, z kterého jsem čerpala pro tento článek

Kateřina Vítů

1 komentář:

  1. Dobrý den, změnu jídelníčku by bylo fantastické doržovat. Bohužel v mém stylu života NEMOŽNÉ. Nemoc dna mě provází již dlouhou dobu a až teď poslední 2 měsíce se zmírnila. Začala jsem užívat přípravek Enzycol a poprvé od zjištění jsem začala cítět úlevu.

    OdpovědětVymazat